Gramatyki systemiczne – Systemic Functional Grammar

Język naturalny, Teoria paź 3, 2007

Gramatyki systemiczne są to tzw. gramatyki funkcjonalne. Opierające się na założeniu, że: Znaczenie jest funkcją kontekstu.

Systemic – ponieważ wywodzi się z rozwijanych przez Micheal’a Hallidaya sieci systemów (lingwistycznych).
Functional – ponieważ Halliday podzielił fundamentalne funckje języka na trzy metafunkcje (w kontekście których przeprowadzał analizę leksykograficzną).

  • ideacyjną (przedstawieniową) – chodzi o reprezentacje mentalne naszych wyobrażen o świecie, jak sobie je w głowie przedstawiamy, tak na chłopski rozum. Zdania odzwierciedlają takie reprezentacje.
  • interpersonalną (interakcyjna) – dotyczy spojrzenia na świat przez pryzmat społeczny, szczególnie relację mówca-słuchacz. Zdania odzwierciedlają wymianę informacji
  • funckja tekstowa (funckja organizacji tekstu) – dotyczy świata od strony podejścia werbalnego, szczególnie przepływu informacji w tekście. Zdania odzwierciedlają wiadomości.

W obrębie każdej metafunkcji analiza zdań oferuje inne struktury skomponowane z różnych elementów:

  • ideacyjnąProcess, Participants and Circumstances
  • interpersonalnąMood and Residue
  • funckja tekstowaTheme and Rheme

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.