Graficzna Wizualizacja Danych Numerycznych

Graficzna Wizualizacja Danych Numerycznych

Jak możesz zwizualizować (uatrakcyjnić) dane numeryczne, które chcesz przedstawić swoim Klientom?

Dzięki naszym inteligentnym stronom www możesz przedstawiać dane numeryczne w sposób najlepiej dopasowany do ich rodzaju. Wartości mogą być ustalone raz na stałe lub być pobierane statycznie lub dynamicznie z innych źródeł, np.:

 • z danych zgromadzonych w pliku .csv (tylko statycznie),
 • z bazy danych (dynamicznie za każdym razem lub tylko raz podczas tworzenia wykresu/tabeli),
 • dynamicznie z innych systemów podłączonych do Twojej strony np.:
  • systemu sprzedaży,
  • systemu księgowego,
  • CRM,
  • za pomocą api np. z giełdy (kursy akcji) czy banku (kursy walut) itp.

Dane przedstawione w postaci tabeli lub wykresu możesz udostępniać swoim Klientom w postaci:

 • serii danych: Dane,
 • pliku .csv:CSV lub excel:Excel,
 • obrazu (tylko wykresy):Pobierz.

Przy każdej wizualizacji można również umieścić ikonkę drukarki Drukuj – wydruk tabeli lub wykresu.

Oczywiście wszystkie powyższe funkcje są opcjonalne i mogą występować pojedynczo (np. tylko drukowanie albo zapis obrazu).

Warto jednak pamiętać, że:

 • tabele – prezentują wiele informacji w zorganizowany sposób, ale mogą też dezorientować odbiorców ze względu na zbyt wysoki poziom szczegółowości,
 • wykresy liniowe – idealnie pokazują zmiany i trendy w czasie,
 • wykresy warstwowe (obszary) – przypominają wykresy liniowe, z takim wyjątkiem, że obszary pod linią są wypełnione. Idealnie nadają się do zaprezentowania różnic między kilkoma (2,3) wskaźnikami w czasie,
 • wykresy słupkowe – idealnie nadają się do pokazania różnic między wartościami jednego wskaźnika w konkretnych grupach,
 • wykresy punktowe – przedstawiają korelację przynajmniej dwóch czynników od których zależy wartość na dwóch osiach – czasami na trzech (punkty w przestrzeni 3d),
 • wykresy kołowe – idealnie prezentują (na kole lub plastrze 3d) proporcje między wartościami jednego zestawu danych,
 • wykresy pociskowe – linie odniesienia, pasma i rozkłady skupiają uwagę na celach,
 • histogramy i wykresy pudełkowe – pokazują, wokół jakich wartości są skupione dane. Wizualizacja taka umożliwia porównywanie kategorii wartości między sobą,
 • mapy ciepła – zaawansowana graficznie wizualizacja obrazująca różnice między wartościami za pomocą obszarów w różnych kolorach lub w skali kolorów dla ukazania wyników mniej i bardziej popularnych.

(nie) Zwykła Tabela

Twoje dane numeryczne mogą zostać zaprezentowane w postaci dynamicznie tworzonej tabeli, kolumny można sortować (wystarczy nacisnąć nazwę kolumny). Przy dużych tabelkach można również stronicować wyniki – przedstawić tabelę na kilku przełączanych miedzy sobą podstronach.

Print  CSV  Excel  Copy  

Wykres kołowy 2d lub 3d

Jeżeli chcesz zaprezentować kilka wartości w bardzo przejrzysty sposób to zastosowanie wykresu kołowego może być dobrym rozwiązaniem. Po najechaniu myszką na interesujący obszar uzyskamy dodatkowe dane szczegółowe.

Tradycyjny wykres liniowy

Jedna z bardziej popularnych metod na wizualizację serii danych numerycznych np. w czasie lub względem innej wartości. Idealnie nadaje się do wizualizacji zależności jednej wartości od drugiej i porównania tych zależności względem innych czynników.

Obszary – wykres warstwowy

Ciekawy sposób na pokazanie wartości numerycznej w czasie lub względem innych czynników przy wykorzystaniu „pola wartości”. Bardzo dobrze nadaje się do porównań danych w różnych okresach czasu lub pod wpływem jakiegoś czynnika.

Dane na mapie

Idealna forma prezentacji danych numerycznych w ujęciu obszarowym. W chmurce (po najechaniu myszką na dany obszar) uzupełniają szczegółowe wartości, które nie zaciemniją niepotrzebnie wizualizacji w podstawowym widoku.

Wykresy słupkowe

Bardzo atrakcyjna forma do porównań serii danych numerycznych wzgledem czasu lub innego czynnika np. miasta, państwa, działu itp. Serie danych mogą być prezentowane oddzielnie (jak w drugim przykładach) lub sumarycznie.

Poziomy

Wykres, którego suma wartości daje 100%. W tym przypadku mamy trzy odpowiedzi, które dają pełny obraz.

Pionowy

Podobnie jak w przypadku wykresu poziomego suma wszystkich odpowiedzi daje 100% ale zastosowano prezentację wyników, która porównuje odpowiedzi „obok siebie”.

Wiele różnorodnych danych na jednym wykresie – wykresy punktowe

Bardzo atrakcyjna forma pokazania wartości (lub ich zbioru). Punkty mogą zawierać bardzo szczególowe dane (po najechaniu myszką) a ich wielkość i kolor zależą od poszczególnych wartości.

W poniższym przykładzie po najechaniu na kolorowy punkt otrzymamy parę wartości odpowiadających jego położeniu względem osi współrzędnych.

Atrakcyjne wizualnie formy prezentacji danych numerycznych

Bardzo często chcemy maksymalnie uatrakcyjnić widok wykresu czy innej formy wizualizującej dane numeryczne. W zależności od kolorystyki strony / panelu zastosować można różnorodne elementy graficzne przygotowane przez grafika lub nawet pobrane z bezpłatnych banków takich jak FreePik.

Przykłady bardzo estetycznych i jednocześnie przejrzystych wizualizacji.

Panele aplikacji – Dashboard

Przygotowywane przez Inteligentne Strony www mają bardzo często zaawansowane Panele tzw. dashboard. W zależności od poziomu uprawnień użytkownika wizualizujemy zbiorcze dane, które są najistotniejsze i prezentujemy je w atrakcyjnej formie.

Poniżej kilka przykładów jak taki Panel może wyglądać.

Podsumowanie

Zaprezentowane powyżej wizualizacje to oczywiście tylko najpopularniejsze przykłady. Możemy dla Państwa wykonać dowolne formy, które spełnią najbardziej wymagające oczekiwania. Każde, nawet bardzo skomplikowane dane numeryczne / wyniki / analizy można przedstawić w sposób przejrzysty i atrakcyjny.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.