Szkielet Systemów Ekspertowych SPINX

Systemy ekspertowe, Teoria paź 16, 2007

SPHINX – zintegrowany pakiet sztucznej inteligencji rozwijany od 1990 roku przez firmę AITECH Artificial Intelligence Laboratory.

W skład pakietu wchodzą następujące elementy:

  • system PC-Shell – szkieletowy system ekspertowy ,
  • system Neuronix – symulator sieci neuronowej,
  • system CAKE – system komputerowego wspomagania inżynierii wiedzy,
  • system HybRex – system do budowy inteligentnych aplikacji,
  • system Predyktor – system prognostyczny,
  • system deTreex – indukcyjny system pozyskiwania wiedzy,
  • system demoViewer – system do prezentacji aplikacji pakietu AitechSPHINX.

Pakiet wyposażony jest we własny język reprezentacji wiedzy oraz translator do niego. Ma charakter narzędziowy, zatem nie jest zorientowany dziedzinowo. System PC-Shell jest systemem hybrydowym, zawierającym elementy architektury tablicowej (ang. blackboard systems). Obecnie jest wykorzystywany w dydaktyce i pracach badawczych na polskich uczelniach oraz w firmach komercyjnych, między innymi w zakładach energetycznych oraz bankach.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.