System Ekspertowy Mycin

paź 16, 2007 Systemy ekspertowe, Teoria

Mycin – regułowy system ekspertowy stworzony w latach 70. XX wieku na uniwersytecie w Stanford. Napisany został w języku LISP.

Zadaniem systemu Mycin było zdiagnozowanie bakteryjnej choroby krwi i zaproponowanie odpowiedniej terapii. Bazę wiedzy stanowił zestaw reguł IF-THEN stworzony przez konsylium lekarskie z tego zakresu. Początkowo reguł tych było 200, po późniejszych modyfikacjach wzrosła ona do około 450.

Przykładowa reguła:

IF Kultura bakteryjna rozwinęła się we krwi
AND odczyn jest gramopozytywny
AND bakterie wniknęły przez jelito i żołądek
OR miednica jest miejscem infekcji
THEN Istnieją silne poszlaki (0,7), że klasą bakterii, które są za to odpowiedzialne jest Enterobacteriacae.

0,7 to poziom ufności danej reguły (z przedziału -1 do +1).

Praca systemu Mycin polegała na dialogu z lekarzem, w czasie którego lekarz przekazywał swoją wiedzę dotyczącą badanej próbki krwi (m.in. wiek i płeć pacjenta, data pobrania krwi, itp). Po zadaniu około 50-60 pytań Mycin wyświetlał wyniki do jakich doszedł.

Zaletą systemu była szybkość podejmowania trafnych decyzji, do których nie potrzebował wyników czasochłonnych badań krwi ani wszystkich odpowiedzi na zadane lekarzowi pytania.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.