Semantyka

paź 7, 2007 Język naturalny, Teoria

Semantyka jest działem lingwistyki, który definiowany jest tradycyjnie jako dziedzina zajmująca się znaczeniem (części) słów, zwrotów, zdań i tekstów. Semantyka może być uprawiana zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i empirycznego (na przykład psycholingwistcznego).

Wśród współcześnie uprawianych kierunków semantyki można wyróżnić m.in.:

  • semantykę formalną,
  • semantykę leksykalną,
  • semantykę statystyczną.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.