Problemy NLP

Język naturalny, Teoria paź 3, 2007

Problemy NLP:

  • brak wiedzy w programach – trudno zrozumieć sens zdania, jeśli się mało wie
  • reprezentacja znaczenia słów i fraz wymaga reprezentacji wiedzy
  • rozstrzygnięcie do czego lub kogo odnosi się dany tekst jest trudne – wymaga zrozumienia kontekstu
  • słowa mogą posiadać różne znaczenia (w zależności od kontekstu)
  • dynamiczne dopełnianie fraz na podstawie modelu świata
  • nauka znaczenia fraz z przykładów kontekstowych
  • niejednoznaczność zdań
  • stosowanie metafor
  • parafrazowanie – możliwość wypowiadania tego samego znaczenia używając innych konstrukcji, modyfikowanie i ewentualne rozwijanie tekstu.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.