OLAP

Bazy danych, Teoria paź 16, 2007

OLAP (ang. online analytical processing) – oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży czy analiz finansowych (hurtownia danych ).

OLAP i MOLAP

Tradycyjne produkty OLAP są często nazywane wielowymiarowymi OLAP (ang. multidimensional OLAP lub MOLAP), gdyż przekładają transakcje na wielowymiarowe widoki. Dane są organizowane w postaci wielowymiarowych kostek, które można obracać, co jest bardziej poglądowe dla użytkownika.

Relacyjny OLAP (ROLAP)

Narzędzia ROLAP ekstrahują dane z relacyjnych baz danych. Używając złożonych poleceń SQL w odniesieniu do tablic bazodanowych ROLAP jest w stanie błyskawicznie tworzyć wielowymiarowe widoki. ROLAP jest najczęściej stosowany w odniesieniu do danych mających dużą liczbę atrybutów, które trudno jest umieścić w kostkowych strukturach (np. dane klienta z wieloma polami opisowymi).

Database OLAP (DOLAP) i Web OLAP (WOLAP)

Database OLAP dotyczy relacyjnych baz danych, które są „gospodarzami” struktur OLAP i przeprowadzają obliczenia OLAP. Web OLAP odnosi się do danych OLAP, które są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.