Kognitywistyka

Język naturalny, Teoria wrz 7, 2007

Kognitywistyka Symboliczna i sub-symboliczna.

Kognitywistyka symboliczna

Kognitywistyka symboliczna koncentruje się na modelowaniu świadomych i abstrakcyjnych procesów myślowych, samo-świadomości (meta-kognitywistyka, ang: meta-cognition), kognitywnym podejmowaniu decyzji (cognitive decision-making, ang) i inteligencji socjo-kognitywistycznej/kognitywnej jako własności jednostki, grupy, organizacji ludzkich i robotów.

Tego typu działalność prowadzi do rozwoju nowego podejścia integrującego paradygmaty teorii systemów, inżynierii, nauk społecznych i kognitywistyki, tzw. inżynierii socjo-kognitywistycznej.

Jednym z ważnych a nie rozwiązanych jeszcze problemow kognitywistyki to świadomość, czyli zdolność syntezy i myślenia o własnym myśleniu.

Kognitywistyka sub-symboliczna

Kognitywistyka sub-symboliczna bazuje głównie na wyjaśnianiu procesów myślowych w mózgu ludzkim. Coraz popularniejszym paradygmatem kognitywistyki sub-symbolicznej staje się nauka, w której łączy się wiadomości pochodzące z tradycyjnych nauk o poznawaniu, psychologii, neurobiologii i wielu innych dyscyplin.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.