Analiza

Język naturalny, Teoria paź 3, 2007

  • Analiza Fonologiczna – fonetyka zajmuje się strukturą dźwięków; fonemy, formantami – istnieje międzynarodowy alfabet fonetyczny; fonologia zajmuje się organizacją fonemów w wypowiedziach.
  • Analiza Morfologiczna – struktura słów, fleksja, rdzenie, leksykony wykorzystujące regularności języka na poziomie słów.
  • Analiza Syntaktyczna – konstrukcja zdań, rozbiór gramatyczny.
  • Analiza Semantyczna – sens, jednoznaczność, wybór słów, zależnie od kontekstu; markery semantyczne i organizacja leksykonu.
  • Analiza Pragmatyczna – sposób użycia wyrazów, relacje zaimki-fraza; relacje między frazami, relacje przyczynowe, rozumienie całości, założenia.

Kroki analizy językowej:

  • Speech recognition: rozpoznawanie mowy, tylko na poziomie fonetycznym + morfologicznym, ale korzysta ze słownika by wybrać bardziej prawdopodobną interpretację rozpoznawanych dźwieków.
  • NLP: analiza języka, zaczyna się od poziomu morfologicznego, obejmuje też poziom syntaktyczny, semantyczny i pragmatyczny.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.