Analiza i synteza języków naturalnych

Język naturalny, Teoria wrz 28, 2007

Gramatyki wykorzystywane w analizie języka naturalnego

Natural Language Processing

Natural Language Processing to dział sztucznej inteligencji, składający się z:

 • teorii gramatyk i języków formalnych,
 • szukanie dobrych reprezentacji wiedzy zawartej w tekstach.

Celami NLP są:

 • wspomaganie prac z tekstami,
 • tworzenie słowników,
 • tworzenie programów nauczających języków obcych,
 • dialog z komputerem w języku naturalnym, pisanym i mówionym,
 • analiza sensu/gramatyki istniejących tekstów, streszczenia,
 • komentowanie tekstu, wydobywanie informacji,
 • Tłumaczenie maszynowe,
 • analiza i synteza mowy.

 

Podstawowe pojęcia

 • Syntaktyka języka – zajmuje się formatem, regułami budowy i formalną składnią.
 • Gramatyka – jest zbiorem reguł syntaktycznych.
 • Semantyka języka – znaczenie (sens) wyrażeń i konstrukcji w danym języku – zrozumiały tylko w kontekście, często szerokim (społecznym).
 • Rozbiór gramatyczny – parsing – uwidacznia nieliniowe powiązania części zdania, do pewnego stopnia widoczne w tradycyjnym rozbiorze (podmiot, orzeczenie).

 

Historia

 • 1950, Wczesne wysiłki: identyfikacji słów kluczowych, prymitywne programy do tłumaczenia maszynowego .
 • 1960, Usprawnienia: baza danych, indeksacja, dopasowanie do wzorców wypowiedzi, podstawowe analizy gramatyczne.
 • 1970, Reprezentacja logiczna, analiza semantyczna, rola kontekstu, rozszerzone sieci semantyczne ATM.
 • 1975, Systemy wykorzystujące bazy wiedzy, wnioskujące, rozumujące.
 • 1980, Programowanie logiczne, gramatyki ograniczeń, modele planowania do rozumienia i generacji tekstu.
 • 1990, Formalizacja sieci semantycznych, modele statystyczne, metody koneksjonistyczne, integracja mowy i tekstu, obszerne językowe bazy danych, pragmatyka języka.
 • 2000, Gramatyki probabilistyczne (data oriented parsing)

 

Gramatyki

Przykład gramatyki:

 

 • <Zdanie>: <fraza rzeczownikowa> <fraza czasownikowa>
 • <fraza rzeczownikowa>: <rzeczownik>
 • <rzeczownik>: pies
 • <rzeczownik>: kot
 • <fraza czasownikowa>: biegnie
 • <fraza czasownikowa>: śpi

 

Klasy gramatyk (klasyfikacja Chomsky’ego)

 

 • Klasa 0 – rekursywnie przeliczalna – najbardziej ogólna, nie ma ograniczeń co do reguł przepisania, system przypisań ma moc maszyny Turinga.
 • Klasa 1 – kontekstowa – ogranicza reguły przepisania X: Y tak, by Y miało przynajmniej tyle symboli co X
 • Klasa 2 – bezkontekstowa – każda produkcja ma postać X: Y, gdzie X jest pojedynczym nieterminalem
 • Klasa 3 – liniowa – każda produkcja ma postać X: a Y lub X: a (albo X: Y a oraz X: a), gdzie X, Y – nieterminale, x – łańcuch terminalny.
 • Klasy 2 i 3 mają silne ograniczenia, ale 2 jest popularna w analizie języka naturalnego, daje spore możliwości.
 • Klasa 3 nadaje się tylko do języków sztucznych, ale jest szybka i dlatego wykorzystywana w procesach szukania.

 

Typy gramatyk

Istnieją różne typy gramatyk, między innymi:

 • Gramatyka generatywna – strukturalny opis zdania, można utworzyć nieskończoną liczbę zdań o tej samej strukturze.
 • Gramatyka transformacyjna – znaczenie jest niezmiennicze ze względu na transformacje „powierzchniowe” zdania.
 • Gramatyki systemiczne – sieci systemowe, opisujące możliwości wyboru znaczeń.
 • Gramatyki „przypadków” (case grammars) – czyli semantycznie istotnych powiązań syntaktycznych; np. agent, obiekt, źródło, cel

 

Architektura systemów NLP

Architektura systemów NLP
Architektura systemów NLP

 

Analiza

 

 • Fonologiczna – fonetyka zajmuje się strukturą dźwięków; fonemy, formantami – istnieje międzynarodowy alfabet fonetyczny; fonologia zajmuje się organizacją fonemów w wypowiedziach.
 • Morfologiczna – struktura słów, fleksja, rdzenie, leksykony wykorzystujące regularności języka na poziomie słów.
 • Syntaktyczna – konstrukcja zdań, rozbiór gramatyczny.
 • Semantyczna – sens, jednoznaczność, wybór słów, zależnie od kontekstu; markery semantyczne i organizacja leksykonu.
 • Pragmatyczna – sposób użycia wyrazów, relacje zaimki-fraza; relacje między frazami, relacje przyczynowe, rozumienie całości, założenia.

Kroki analizy językowej:

 • Speech recognition: rozpoznawanie mowy, tylko na poziomie fonetycznym + morfologicznym, ale korzysta ze słownika by wybrać bardziej prawdopodobną interpretację rozpoznawanych dźwieków.
 • NLP: analiza języka, zaczyna się od poziomu morfologicznego, obejmuje też poziom syntaktyczny, semantyczny i pragmatyczny.

Problemy NLP

 • brak wiedzy w programach – trudno zrozumieć sens zdania, jeśli się mało wie
 • reprezentacja znaczenia słów i fraz wymaga reprezentacji wiedzy
 • rozstrzygnięcie do czego lub kogo odnosi się dany tekst jest trudne – wymaga zrozumienia kontekstu
 • słowa mogą posiadać różne znaczenia (w zależności od kontekstu)
 • dynamiczne dopełnianie fraz na podstawie modelu świata
 • nauka znaczenia fraz z przykładów kontekstowych
 • niejednoznaczność zdań
 • stosowanie metafor
 • parafrazowanie – możliwość wypowiadania tego samego znaczenia używając innych konstrukcji, modyfikowanie i ewentualne rozwijanie tekstu.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.