Technologia Sztucznej Inteligencji

BOT, Technologia sie 3, 2007

Jednym z celów stworzonej przez nas technologii jest jak najbliższe zbliżenie do symulacji mowy ludzkiej. Dlatego nasi Wirtualni Konsultanci oprowadzą Klienta po firmie korzystając z formy komunikacji najbliższej człowiekowi – rozmowy.

Zamiast błądzenia po witrynie i szukania właściwej informacji Klient uzyska możliwość zapytania. Otrzyma wtedy właściwą, syntetyczną odpowiedź bądź dostanie wskazówki, gdzie tę informację zdobyć.

Nasi Wirtualni Konsultanci są swego rodzaju systemami eksperckimi , tak więc mają możliwość odpowiedzi nawet na bardzo skomplikowane pytania.

Technologia wykorzystywana w chaterbotach

Wdrożenie technologii nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji ze strony Klienta. Chatbot będzie pracował po umieszczeniu kodu w witrynie Klienta. Technologia nie obciąża serwerów, ani łącz zamawiającego.

Chatboty instalowane są na naszych serwerach. W przypadku indywidualnych uzgodnień możliwe jest zainstalowanie chatbota na wydzielonym u nas serwerze.

Użytkownik, rozmawiający z chatbotem nie potrzebuje żadnych dodatkowych pluginów, ani skryptów. Dzięki cookies rozmowa z chatbotem jest personalizowana – „pamięta” on swojego rozmówcę i wita go imieniem lub pseudonimem.

Nasza technologia pozwala Klientom osobiście edytować część odpowiedzi. Jest to nieoceniony artybut, jeśli Klient ma dynamicznie zmieniający się cennik, ofertę, lub po prostu pewne informacje zapragnie zmienić momentalnie, bez naszej ingerencji.

Technologia działa ze wszystkimi przeglądarkami WWW i praktycznie w każdym systemie operacyjnym, Na życzenie istnieje możliwość podłączenia baz danych Klienta, jak i generatora mowy.

Integracja systemu może następować zarówno ze stronami www, jak i internetowymi komunikatorami. Chatbot jest w stanie udzielić odpowiedzi także poprzez SMS i WAP.

Czym jest kognitywistyka?

Kognitywistyka jest dziedziną nauki zajmującą się zjawiskami dotyczącymi działania umysłu, w szczególności ich modelowaniem.
Na jej określenie używane są też pojęcia nauki kognitywne (ang. Cognitive Science), bądź nauki o poznaniu. Kognitywistyka jest nauką multidyscyplinarną, znajduje się na pograniczu dziedzin psychologii poznawczej, neurologii, filozofii umysłu, sztucznej inteligencji oraz lingwistyki – lingwistyka kognitywna.

Kognitywistyka jako samodzielna dziedzina nauki wyodrębniła się w roku 1975 w Stanach Zjednoczonych. W roku 1976 zaczęto wydawać kwartalnik Cognitive Science. Program badawczy kognitywistyki został przedstawiony w tym samym roku przez Allena Newella oraz Herberta Simona w artykule Informatyka jako badania empiryczne.

Celami kognitywistyki są:

  • wyjaśnienie procesów myślowych,
  • ich symulacja komputerowa,
  • rozwój różnych inteligentnych urządzeń

Główne obszary badawcze w obrębie tej dziedziny to reprezentacja wiedzy, język, uczenie się, myślenie, percepcja oraz inteligencja.

Wyróżnia się też kognitywistykę symboliczną i sub-symboliczną.

Kognitywistyka Symboliczna i sub-symboliczna

Kognitywistyka symboliczna koncentruje się na modelowaniu świadomych i abstrakcyjnych procesów myślowych, samo-świadomości (meta-kognitywistyka, ang: meta-cognition), kognitywnym podejmowaniu decyzji (cognitive decision-making, ang) i inteligencji socjo-kognitywistycznej/kognitywnej jako własności jednostki, grupy, organizacji ludzkich i robotów.

Tego typu działalność prowadzi do rozwoju nowego podejścia integrującego paradygmaty teorii systemów, inżynierii, nauk społecznych i kognitywistyki, tzw. inżynierii socjo-kognitywistycznej.

Jednym z ważnych a nie rozwiązanych jeszcze problemow kognitywistyki to świadomość, czyli zdolność syntezy i myślenia o własnym myśleniu.

Kognitywistyka sub-symboliczna bazuje głównie na wyjaśnianiu procesów myślowych w mózgu ludzkim. Coraz popularniejszym paradygmatem kognitywistyki sub-symbolicznej staje się nauka, w której łączy się wiadomości pochodzące z tradycyjnych nauk o poznawaniu, psychologii, neurobiologii i wielu innych dyscyplin.

ChatBot – Wirtualny Doradca

Chatbot,chatterbot, bot internetowy to wirtualna postać na internetowj stronie. Zadaniem chatbotów jest rozmowa z internautami. Może być czysto rozrywkowy – mieć tylko wiedzę ogólną, może też pracować na stronie internetowej firmy ( mieć wiedzę na temat firmy, jej produktów i usług) traktowany jako doradca, pomocnik, wyszukiwarka.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.