Czym jest sztuczna inteligencja?

BOT, Technologia sie 3, 2007

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) ma dwa podstawowe znaczenia:

 1. jest to hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie inżynieryjnym, a nie naturalnym,
 2. jest to nazwa technologii i dziedzina badań naukowych informatyki na styku z neurologią, psychologią i ostatnio kognitywistyką oraz także systemiką, a nawet z współczesną filozofią.

Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w drugim znaczeniu jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się prostej numerycznej algorytmizacji. Problemy takie bywają nazywane AI-trudnymi i zalicza się do nich między innymi:

 • podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych
 • analiza i synteza języków naturalnych
 • rozumowanie logiczne/racjonalne
 • dowodzenie twierdzeń
 • gry logiczne, jak np. szachy czy go
 • zarządzanie wiedzą, preferencjami i informacją w robotyce
 • systemy eksperckie i diagnostyczne.

Historia AI

AI jako dział badań naukowych zaczęła się w latach 50. XX wieku kiedy to powstało pierwsze laboratorium AI na Uniwersytecie Carnegie Mellon, założone przez Allena Newella i Herberta Simona i kilka lat później analogiczne laboratorium w Massachusetts Institute of Technology, założone przez Johna McCarthy’ego. Oba te laboratoria są wciąż wiodącymi ośrodkami AI na świecie.

Termin sztuczna inteligencja został po raz pierwszy zaproponowany prawdopodobnie przez Johna McCarthy’ego1), który w 1955 r. zdefiniował go w następujący sposób: „konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne do ludzkich przejawów inteligencji„.

Istnieją dwa podstawowe podejścia do pracy nad AI:

 • Pierwsze to tworzenie modeli matematyczno-logicznych analizowanych problemów i implementowanie ich w formie programów komputerowych, mających realizować konkretne funkcje uważane powszechnie za składowe inteligencji. W tej grupie, tzw. podejścia symbolicznego, są np. algorytmy genetyczne, metody logiki rozmytej i wnioskowania bazującego na doświadczeniu.
 • Drugie to podejscie subsymboliczne polegające na tworzeniu struktur i programów „samouczących się”, bazujących na modelach sieci neuronowej i sieci asocjacyjnych, oraz opracowywanie procedur „uczenia” takich programów, rozwiązywania postawionych im zadań i szukania odpowiedzi na wybrane klasy „pytań”.

W trakcie wieloletniej pracy laboratoriów i zespołów AI stosujących oba podejścia do problemu, okazało się, że postęp w tej dziedzinie jest i będzie bardzo trudny i powolny. Często mimo niepowodzeń w osiąganiu zaplanowanych celów, laboratoria te wypracowywały nowe techniki informatyczne, które okazywały się użyteczne do zupełnie innych celów. Przykładami takich technik są np. języki programowania LISP i Prolog. Laboratoria AI stały się też „rozsadnikiem” kultury hakerskiej.

Najnowsze podejście do problemów AI to rozwijanie rożnych form inteligencji rozproszonej (wzorowanej na organizacjach ludzkich, np. personoidy oraz tzw. agentów autonomicznych i „inteligentnych”. Dziedzina ta nosi nazwę Technologii Agentów Inteligentnych (ang. Intelligent Agent Technology).

Prace w dziedzinie AI przyniosły wiele konkretnych rezultatów które znalazły już praktyczne i powszechne zastosowania od domowej pralki do programów kosmicznych.


Przypisy

 1. John McCarthy (ur. 4 września 1927 w Bostonie) – informatyk amerykański, laureat Nagrody Turinga w 1971 r. za wkład w dziedzinie sztucznej inteligencji; autor terminu „sztuczna inteligencja”, który sformułował w 1956 r. na konferencji w Dartmouth. McCarthy jest też autorem języka programowania Lisp, którego projekt opublikował w 1960 r. w Communications of the ACM. W 1948 ukończył matematykę w Caltech (California Institute of Technology), w 1951 zdobył stopień doktorski z matematyki w Princeton University. Pracował naukowo w Princeton, Stanford i Dartmouth. W latach 60. współtworzył Project MAC w MIT, jednak w 1962 r. opuścił instytut i przeniósł się do Stanford University, gdzie otrzymał profesurę i był współtwórcą Stanford AI Laboratory – przez wiele lat przyjaznego rywala Project MAC. W 2000 r. przeszedł na emeryturę. John McCarthy jest w dalszym ciągu aktywnym komentatorem wydarzeń, szczególnie problemów globalnych, przedstawiając je z pozycji prawicowych. (Wikipedia)

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.