Sztuczna inteligencja pomoże zmniejszyć koszty energii elektrycznej

Blog lis 22, 2021
Sztuczna inteligencja pomoże zmniejszyć koszty energii elektrycznej

Naukowcy z Instytutu Informatyki PŁ pracują nad projektem inteligentnego systemu, który pomoże zaoszczędzić energię elektryczną i zadba o komfort środowiska pracy. Na ten cel NCBR przyznało ponad 2,2 miliona złotych dofinansowania.

W wielu przedsiębiorstwach i instytucjach energia elektryczna związana z ogrzewaniem, wentylacją czy klimatyzacją (HVAC – ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) stanowi ponad 60 proc. całkowitego zużycia. Właśnie nad optymalizacją gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach skupiają się partnerzy projektu o akronimie PA, czyli firma IDANET, Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM oraz oczywiście Politechnika Łódzka.

W projektowaniu inteligentnych sterowników do zarządzania zużyciem energii, zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Przemysł 4.0, znaczącą rolę odegra wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – mówi kierujący pracami w PŁ dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ.

Nowy system zarządzania energią zagwarantuje automatyczną kontrolę efektywności energetycznej. Inteligentne monitorowanie najważniejszych parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności, ciśnienia, stężenia lotnych związków organicznych), a także poziomu hałasu i natężenia światła pozwoli na zapewnienie najwyższych standardów miejsca pracy, jednocześnie racjonalizując zużycie energii elektrycznej. Tworzony system – METERNET-EnMS – jest inteligentnym rozszerzeniem jednego z flagowych produktów firmy IDANET, lidera projektu.

Jak zaznacza dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ – System METERNET-EnMS stanowi innowację, co najmniej na skalę europejską. Lider projektu firma IDANET dostarcza obecnie inteligentną automatykę dla systemów HVAC na terenie Szwajcarii, Niemiec, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Tworzony w ramach konsorcjum produkt, dzięki opracowywanym na Wydziale FTIMS inteligentnym algorytmom, ma szansę zrewolucjonizować rynek systemów automatycznego zarządzania energią elektryczną. Już interesują się nim urzędy administracji publicznej i sieci hoteli.
Projekt o akronimie PA, zatytułowany „Predykcyjny i adaptacyjny system METERNET-EnMS do zintegrowanej kontroli parametrów środowiskowych oraz zużycia energii procesów przemysłowych i biznesowych” uzyskał maksymalną ocenę ekspertów i zajął pierwsze miejsce na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania – na niemal 500 złożonych wniosków.

Na zdjęciu pracujący nad projektem: Od prawej: dr inż. Kamil Stokfiszewski. dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ, dr hab. inż. Przemysław Gordinowicz, dr hab. Marek Galewski, dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, dr hab. inż. Piotr Lipiński, dr hab. inż. Michał Morawski.

Sztuczna inteligencja pomoże zmniejszyć koszty energii elektrycznej
Sztuczna inteligencja pomoże zmniejszyć koszty energii elektrycznej

źródło: Politechnika Łódzka.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.