Połowa firm uważa, że dane najwyższej jakości są niezbędne do przetrwania na rynku

Blog gru 16, 2021
Połowa firm uważa, że dane najwyższej jakości są niezbędne do przetrwania na rynku

Dun & Bradstreet w swoim najnowszym badaniu pokazuje, że przedsiębiorcy w czasie pandemii są coraz bardziej zależni od danych i informacji gospodarczej. Jednocześnie ankietowani zwrócili uwagę na brak specjalistów na rynku i nieumiejętne wykorzystanie danych. W efekcie aż jedna czwarta wykonywanych projektów nie spełnia pokładanych w nich nadziei i oczekiwań.

Firmy odczuwają poważne trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie utrzymania ciągłości łańcuchów dostaw. Powodem jest światowa pandemia COVID-19. Badanie zlecone przez  Dun & Bradstreet, wiodącego, globalnego dostawcę danych i analiz biznesowych wykazało, że ponad połowa (52 proc.) ankietowanych firm w Europie jest zdania, że nie przetrwa bez odpowiednich i aktualnych dancyh.

Wyniki badania opublikowane w raporcie Dun & Bradstreet „The Future of Data” ujawniły że, 64 proc. zarządzających firmami zgadza się, że obecnie dane mają większe znaczenie dla firm z punktu widzenia identyfikacji nowych rynków, a 62 proc. jest przekonanych, co do tego, że dane są kluczowym elementem w procesie pozyskiwania nowych klientów. Ponadto 65 proc. twierdzi, że na podstawie danych ocenia ryzyko współpracy z kontrahentem, a 62 proc. wykorzystuje dane do monitorowania płatności, zamówień  i łańcuchów dostaw.

Wyniki te podkreślają kluczowy fakt dla wszystkich firm i podmiotów na rynku. Przy ogromnym wzroście ilości danych, które są obecnie dostępne, firmy nie potrzebują tylko informacji, ale danych, które są dokładne, starannie dobrane i aktualne. Innymi słowy, dane, które są odpowiednie do realizacji naszego celu – stwierdza Anthony Scriffignano, Senior Vice President i Chief Data Scientist w Dun & BradstreetFirmy już od jakiegoś czasu muszą zmienić sposób, w jaki wykorzystują informacje i formułują prognozy. Dodatkowo pandemia sprawiła, że ten wymóg stał się priorytetem dla wszystkich w biznesie. Absolutne fundamentalne znaczenie ma właściwe przygotowanie się do właściwego zarządzania danymi. Kluczowym elementem jest wiedza, czy dane są dokładne i faktycznie odzwierciedlają to, co się dzieje – czy też w rzeczywistości są przestarzałe i nieistotne. W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad ich źródłem pochodzenia, aktualnością i ewentualnymi brakami. Wszystkim tym, co może skutkować polepszeniem ich jakości.

Pomimo przekonania, że dokładne i aktualne dane mają kluczowe znaczenie dla procesów w biznesie, sami liderzy firm przyznają, że nie są w stanie w odpowiedni sposób nimi zarządzać.

Przyznają, że obawiają się:

– o dokładność danych, które ich firma przechowuje (46 proc.)

– że ich firma nie ma odpowiedniej technologii, na pełne wykorzystanie danych (46 proc.);

– oraz że ich firma działa zbyt wolno, aby w pełni wykorzystać dane (45 proc.).


Przeczytaj także: Graficzna Wizualizacja Danych Numerycznych.

Graficzna Wizualizacja Danych Numerycznych
Graficzna Wizualizacja Danych Numerycznych. Background vector created by rawpixel.com – www.freepik.com

Nawet jeśli przedsiębiorstwa posiadają strategię w zakresie danych, to firmy mają problemy z efektywnym zarządzaniem nimi (25 proc.) i zwalczaniem nadużyć (22 proc.). W rezultacie średnio ponad jedna czwarta (27 proc.) projektów nie spełnia wymagań biznesowych i pokładancyh w nich nadzei.

Co więcej, w przypadku 27 proc. ankietowanych firm głównym problemem jest znalezienie odpowiednich specjalistów do analizy danych i ich wykorzystania w bieżącym procesie podejmowania decyzji biznesowych.

Brak specjalistów jak i wystarczającej wiedzy jest także odczuwalny w innych obszarach prowadzenia działalności biznesowej. Kolejnym zmartwieniem dla firm są nowe wymogi regulacyjne. Połowa z badanych firm martwi się o bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych (50 proc.), podczas gdy jedna czwarta (25 proc.) jest zdania, że procedury prawne i nowe regulacje dotyczące danych są poważnym źródłem ryzyka.

Wyzwania, przed którymi stanęły firmy w ostatnich osiemnastu miesięcach, pokazały, że zarządzający firmami muszą nadać priorytet planowaniu działań opartych na danych oraz zintegrować je z ogólną strategią rozwoju firmy. Siedmiu na dziesięciu (69 proc.) ankietowanych zgadza się, że jakość danych ma kluczowe znaczenie dla podejmowania właściwych decyzji, a 73 proc. jest zdania, że skuteczne zarządzanie danymi może zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku. Wreszcie, dwie trzecie organizacji chciałoby skorzystać z szerszego doradztwa (67 proc.) aby uzyskać wsparcie w jak najlepszym wykorzystaniu posiadanych danych, co wskazuje na świadomość, że wewnętrznie brakuje im niezbędnych umiejętności. Ważne jest również zapewnienie pracownikom odpowiednich umiejętności, szkoleń i wiedzy do pełnego wykorzystywania danych.


Potrzebujesz pomocy w przetwarzaniu i wizualizacji danych?
Skontaktuj sie z nami: kontakt.


Samo posiadanie dostępu do narzędzi przetwarzających dane nie oznacza, że firma korzysta z nich w sposób odpowiedni. Oznacza to, że zespół kierowniczy w kontekście danych musi skupić się przede wszystkim na specjalistach w pełnym tego słowa znaczeniu. Poza tym ważnym jest, aby w całym procesie nie pomijać kompetencji obecnie zatrudnionych pracowników. To właśnie zarządzający w firmach są odpowiedzialni za nadawanie tonu i tempa zmian. Budowy środowiska, w którym ludzie chcą się uczyć i podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje, nie wyłączając z tego procesu pracowników z długim stażem, a także samego dyrektora generalnego, dla którego umiejętne zarządzanie danymi coraz częściej stanowi ważny punkt w jego CV – dodaje Anthony Scriffignano, Senior Vice President i Chief Data Scientist w Dun & Bradstreet


Więcej informacji w raporcie Dun & Bradstreet „The Future of Data”.


Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1,7 tys. zarządzających europjskimi firmami, przez Censuswide w sierpniu 2021 roku. Respondantami byli przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Finlandii, Polsce i Węgier.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.