ACM Interactive Surfaces and Spaces w Polsce

Blog lis 13, 2021
ACM Interactive Surfaces and Spaces

Po raz pierwszy odbędzie się w Łodzi międzynarodowa konferencja organizowana corocznie przez największe światowe stowarzyszenie informatyczne – Association for Computing Machinery (ACM). Gospodarzem tego jednego z najważniejszych wydarzeń naukowych w dziedzinie projektowania i inżynierii systemów interaktywnych, urządzeń cyfrowych oraz przetwarzania przestrzennego jest Politechnika Łódzka.


Uczestników konferencji ACM Interactive Surfaces and Spaces uczelnia gościć będzie przez cztery dni od niedzieli 14 listopada.
Łódź odwiedzą czołowi eksperci i naukowcy z całego świata, aby zaprezentować najnowsze osiągnięcia badawczo-rozwojowe.
15 listopada o godzinie 10:00 konferencję zainauguruje wykład prof. Włodzisława Ducha – światowej sławy specjalisty z zakresu neuroinformatyki, neurokognitywnych technologii, informatyki stosowanej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W swoim wystąpieniu ten wybitny naukowiec skupi się zarówno na technicznych aspektach badania odcisków palców mózgu („brain fingerprinting”), jak i na tym, jak technologie neurokognitywne umożliwią interakcję człowiek-komputer i w bezprecedensowy sposób zmienią samą naturę ludzi, ich interakcje społeczne i sprzężenie ze środowiskiem fizycznym.

Konferencję zamknie wykład prof. Kaisa Väänänen, podczas którego rozważane będzie zagadnienie sztucznej inteligencji zorientowanej na człowieka (HCAI) i sposobów pozwalających na to, by potrzeby w zakresie zrównoważonego rozwoju uwzględniane były w rozwoju sztucznej inteligencji.

Przedstawione zostaną także przykłady badań nad rozwojem robotów społecznych. Pełen program konferencji dostępny jest pod linkiem https://iss.acm.org/2021/program/.

Jak wspomina przewodniczący konferencji dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ, prorektor ds. kształcenia PŁ
Konferencja stanowi kolejny, po uruchomieniu kierunku Human-Computer Interaction (HCI) w Politechnice Łódzkiej, etap rozwoju społeczności naukowej skupionej wokół zagadnień interakcji człowiek-komputer. Będzie polem do wymiany doświadczeń w dynamicznie rozwijających się obszarach między ludźmi świata nauki i biznesu.

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację pandemiczną, wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej, gromadząc uczestników zarówno na miejscu w Łodzi w nowo oddanym budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej – Alchemium , jak i z użyciem kanałów cyfrowych.

Zapraszamy do zdalnego uczestnictwa w konferencji https://iss.acm.org/2021/attending/registration/.

Inguaris

Inguaris – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, systemy ekspertowe. Zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem AI w e-commerce, finansach, wsparciu marketingu i wielu innych dziedzinach.