PORTFOLIO     Blog Inguaris  
BOT INGUARISINGUARIS - TWÓJ WIRTUALNY KONSULTANTPrezentacja Video
Technologia
 

Technologia


Technologia

Technologia wykorzystywana w chaterbotach. 

Jednym z celów stworzonej przez nas technologii jest jak najbliższe zbliżenie do symulacji mowy ludzkiej. Dlatego nasi Wirtualni Konsultanci oprowadzą Klienta po firmie korzystając z formy komunikacji najbliższej człowiekowi – rozmowy.

Zamiast błądzenia po witrynie i szukania właściwej informacji Klient uzyska możliwość zapytania. Otrzyma wtedy właściwą, syntetyczną odpowiedź bądź dostanie wskazówki, gdzie tę informację zdobyć.

Nasi Wirtualni Konsultanci są swego rodzaju systemami eksperckimi , tak więc mają możliwość odpowiedzi nawet na bardzo skomplikowane pytania.

cd...

Wdrożenie technologii nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji ze strony Klienta. Chatbot będzie pracował po umieszczeniu kodu w witrynie Klienta. Technologia nie obciąża serwerów, ani łącz zamawiającego.

Chatboty instalowane są na naszych serwerach. W przypadku indywidualnych uzgodnień możliwe jest zainstalowanie chatbota na wydzielonym u nas serwerze.

Użytkownik, rozmawiający z chatbotem nie potrzebuje żadnych dodatkowych pluginów, ani skryptów. Dzięki cookies rozmowa z chatbotem jest personalizowana – "pamięta" on swojego rozmówcę i wita go imieniem lub pseudonimem.

Nasza technologia pozwala Klientom osobiście edytować część odpowiedzi. Jest to nieoceniony artybut, jeśli Klient ma dynamicznie zmieniający się cennik, ofertę, lub po prostu pewne informacje zapragnie zmienić momentalnie, bez naszej ingerencji.

Technologia działa ze wszystkimi przeglądarkami WWW i praktycznie w każdym systemie operacyjnym, Na życzenie istnieje możliwość podłączenia baz danych Klienta, jak i generatora mowy.

Integracja systemu może następować zarówno ze stronami www, jak i internetowymi komunikatorami. Chatbot jest w stanie udzielić odpowiedzi także poprzez SMS i WAP

 

kognitywistyka

Czym jest kognitywistyka? 

Kognitywistyka jest dziedziną nauki zajmującą się zjawiskami dotyczącymi działania umysłu, w szczególności ich modelowaniem.
Na jej określenie używane są też pojęcia nauki kognitywne (ang. Cognitive Science), bądź nauki o poznaniu. Kognitywistyka jest nauką multidyscyplinarną, znajduje się na pograniczu dziedzin psychologii poznawczej, neurologii, filozofii umysłu, sztucznej inteligencji oraz lingwistyki - lingwistyka kognitywna.

Kognitywistyka jako samodzielna dziedzina nauki wyodrębniła się w roku 1975 w Stanach Zjednoczonych. W roku 1976 zaczęto wydawać kwartalnik Cognitive Science. Program badawczy kognitywistyki został przedstawiony w tym samym roku przez Allena Newella oraz Herberta Simona w artykule Informatyka jako badania empiryczne.

Celami kognitywistyki są:

  • wyjaśnienie procesów myślowych
  • ich symulacja komputerowa
  • rozwój różnych inteligentnych urządzeń

Główne obszary badawcze w obrębie tej dziedziny to reprezentacja wiedzy, język, uczenie się, myślenie, percepcja oraz inteligencja.

Wyróżnia się też kognitywistykę symboliczną i sub-symboliczną.

Cd...

Kognitywistyka
Symboliczna i sub-symboliczna

Kognitywistyka symboliczna koncentruje się na modelowaniu świadomych i abstrakcyjnych procesów myślowych, samo-świadomości (meta-kognitywistyka, ang: meta-cognition), kognitywnym podejmowaniu decyzji (cognitive decision-making, ang) i inteligencji socjo-kognitywistycznej/kognitywnej jako własności jednostki, grupy, organizacji ludzkich i robotów.

Tego typu działalność prowadzi do rozwoju nowego podejścia integrującego paradygmaty teorii systemów, inżynierii, nauk społecznych i kognitywistyki, tzw. inżynierii socjo-kognitywistycznej.

Jednym z ważnych a nie rozwiązanych jeszcze problemow kognitywistyki to świadomość, czyli zdolność syntezy i myślenia o własnym myśleniu.

Kognitywistyka sub-symboliczna bazuje głównie na wyjaśnianiu procesów myślowych w mózgu ludzkim. Coraz popularniejszym paradygmatem kognitywistyki sub-symbolicznej staje się nauka, w której łączy się wiadomości pochodzące z tradycyjnych nauk o poznawaniu, psychologii, neurobiologii i wielu innych dyscyplin.

Opracowano na podstawie Wolnej Encyklopedii Wikipedia

 

ChatBot

ChatBot - Wirtualny Doradca

Chatbot,chatterbot, bot internetowy to wirtualna postać na internetowj stronie. Zadaniem chatbotów jest rozmowa z internautami. Może być czysto rozrywkowy - mieć tylko wiedzę ogólną, może też pracować na stronie internetowej firmy ( mieć wiedzę na temat firmy, jej produktów i usług) traktowany jako doradca, pomocnik, wyszukiwarka.

 

 
Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna Inteligencja

 

Sztuczna Inteligencja. 

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) ma dwa podstawowe znaczenia:

  1. jest to hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie inżynieryjnym, a nie naturalnym.
  2. jest to nazwa technologii i dziedzina badań naukowych informatyki na styku z neurologią, psychologią i ostatnio kognitywistyką oraz także systemiką, a nawet z współczesną filozofią.

Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w drugim znaczeniu jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się prostej numerycznej algorytmizacji. Problemy takie bywają nazywane AI-trudnymi i zalicza się do nich między innymi:

Historia AIHistoria AI

AI jako dział badań naukowych zaczęła się w latach 50. XX wieku kiedy to powstało pierwsze laboratorium AI na Uniwersytecie Carnegie Mellon, założone przez Allena Newella i Herberta Simona i kilka lat później analogiczne laboratorium w Massachusetts Institute of Technology, założone przez Johna McCarthy'ego. Oba te laboratoria są wciąż wiodącymi ośrodkami AI na świecie.

Termin sztuczna inteligencja został po raz pierwszy zaproponowany prawdopodobnie przez Johna McCarthy'ego1), który w 1955 r. zdefiniował go w następujący sposób:
"konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne do ludzkich przejawów inteligencji".

___________________________________________________________ 

1) - John McCarthy (ur. 4 września 1927 w Bostonie) - informatyk amerykański, laureat Nagrody Turinga w 1971 r. za wkład w dziedzinie sztucznej inteligencji; autor terminu "sztuczna inteligencja", który sformułował w 1956 r. na konferencji w Dartmouth. McCarthy jest też autorem języka programowania Lisp, którego projekt opublikował w 1960 r. w Communications of the ACM. W 1948 ukończył matematykę w Caltech (California Institute of Technology), w 1951 zdobył stopień doktorski z matematyki w Princeton University. Pracował naukowo w Princeton, Stanford i Dartmouth. W latach 60. współtworzył Project MAC w MIT, jednak w 1962 r. opuścił instytut i przeniósł się do Stanford University, gdzie otrzymał profesurę i był współtwórcą Stanford AI Laboratory - przez wiele lat przyjaznego rywala Project MAC. W 2000 r. przeszedł na emeryturę. John McCarthy jest w dalszym ciągu aktywnym komentatorem wydarzeń, szczególnie problemów globalnych, przedstawiając je z pozycji prawicowych. (Wikipedia)

cd....

Istnieją dwa podstawowe podejścia do pracy nad AI:

  • Pierwsze to tworzenie modeli matematyczno-logicznych analizowanych problemów i implementowanie ich w formie programów komputerowych, mających realizować konkretne funkcje uważane powszechnie za składowe inteligencji. W tej grupie, tzw. podejścia symbolicznego, są np. algorytmy genetyczne, metody logiki rozmytej i wnioskowania bazującego na doświadczeniu.
  • Drugie to podejscie subsymboliczne polegające na tworzeniu struktur i programów "samouczących się", bazujących na modelach sieci neuronowej i sieci asocjacyjnych, oraz opracowywanie procedur "uczenia" takich programów, rozwiązywania postawionych im zadań i szukania odpowiedzi na wybrane klasy "pytań".

W trakcie wieloletniej pracy laboratoriów i zespołów AI stosujących oba podejścia do problemu, okazało się, że postęp w tej dziedzinie jest i będzie bardzo trudny i powolny. Często mimo niepowodzeń w osiąganiu zaplanowanych celów, laboratoria te wypracowywały nowe techniki informatyczne, które okazywały się użyteczne do zupełnie innych celów. Przykładami takich technik są np. języki programowania LISP i Prolog. Laboratoria AI stały się też "rozsadnikiem" kultury hakerskiej.

Najnowsze podejście do problemów AI to rozwijanie rożnych form inteligencji rozproszonej (wzorowanej na organizacjach ludzkich, np. personoidy oraz tzw. agentów autonomicznych i "inteligentnych". Dziedzina ta nosi nazwę Technologii Agentów Inteligentnych (ang. Intelligent Agent Technology).

Prace w dziedzinie AI przyniosły wiele konkretnych rezultatów które znalazły już praktyczne i powszechne zastosowania od domowej pralki do programów kosmicznych.

Opracowano na podstawie Wolnej Encyklopedii Wikipedia