PORTFOLIO     Blog Inguaris  
BOT INGUARIS


INGUARIS - TWÓJ WIRTUALNY KONSULTANTPrezentacja Video
Gramatyki systemiczne - Systemic Functional Grammar

Gramatyki systemiczne - Systemic Functional Grammar

Są to gramatyki funkcjonalne. Opierające się na założeniu, że:
Znaczenie jest funkcją kontekstu.

Systemic - ponieważ wywodzi się z rozwijanych przez Micheal'a Hallidaya sieci systemów (lingwistycznych).
Functional - ponieważ Halliday podzielił fundamentalne funckje języka na trzy metafunkcje (w kontekście których przeprowadzał analizę leksykograficzną).

  • ideacyjną (przedstawieniową) - chodzi o reprezentacje mentalne naszych wyobrażen o świecie, jak sobie je w głowie przedstawiamy, tak na chłopski rozum. Zdania odzwierciedlają takie reprezentacje.
  • interpersonalną (interakcyjna) - dotyczy spojrzenia na świat przez pryzmat społeczny, szczególnie relację mówca-słuchacz. Zdania odzwierciedlają wymianę informacji
  • funckja tekstowa (funckja organizacji tekstu) - dotyczy świata od strony podejścia werbalnego, szczególnie przepływu informacji w tekście. Zdania odzwierciedlają wiadomości.
W obrębie każdej metafunkcji analiza zdań oferuje inne struktury skomponowane z różnych elementów:
  • ideacyjną - Process, Participants and Circumstances
  • interpersonalną - Mood and Residue
  • funckja tekstowa - Theme and Rheme

Image

Image

Image

Image