PORTFOLIO     Blog Inguaris  
BOT INGUARIS


INGUARIS - TWÓJ WIRTUALNY KONSULTANTPrezentacja Video
Szkielet Systemów Ekspertowych SPINX

SPHINX - zintegrowany pakiet sztucznej inteligencji rozwijany od 1990 roku przez firmę AITECH Artificial Intelligence Laboratory. W skład pakietu wchodzą następujące elementy:

  • system PC-Shell - szkieletowy system ekspertowy ,
  • system Neuronix - symulator sieci neuronowej,
  • system CAKE - system komputerowego wspomagania inżynierii wiedzy,
  • system HybRex - system do budowy inteligentnych aplikacji,
  • system Predyktor - system prognostyczny,
  • system deTreex - indukcyjny system pozyskiwania wiedzy,
  • system demoViewer - system do prezentacji aplikacji pakietu AitechSPHINX.

Pakiet wyposażony jest we własny język reprezentacji wiedzy oraz translator do niego. Ma charakter narzędziowy, zatem nie jest zorientowany dziedzinowo. System PC-Shell jest systemem hybrydowym, zawierającym elementy architektury tablicowej (ang. blackboard systems). Obecnie jest wykorzystywany w dydaktyce i pracach badawczych na polskich uczelniach oraz w firmach komercyjnych, między innymi w zakładach energetycznych oraz bankach.

 

Opracowane na podstawie WikiPedia