PORTFOLIO     Blog Inguaris  
BOT INGUARIS


INGUARIS - TWÓJ WIRTUALNY KONSULTANTPrezentacja Video
Szkielet systemów ekspertowych CLIPS

CLIPS (C Language Integrated Production System) - język opracowany przez NASA / Johnson Space Center jako język służący tworzeniu systemów ekspertowych . Znalazł on wiele zastosowań w innych dziedzinach: w rozpoznawaniu obrazów, rozumieniu scen itp.

Jest on znacznie prostszy niż np. Prolog czy Lisp. Mechanizmy wewnętrzne tego języka realizują wnioskowanie w przód. Program napisany w Clipsie stanowi bazę wiedzy złożoną z faktów i reguł. Składnia tego języka jest podobna do składni języka Lisp - wszystkie wyrażenia symboliczne są objęte nawiasami.

 

Opracowane na podstawie WikiPedia