PORTFOLIO     Blog Inguaris  
BOT INGUARIS


INGUARIS - TWÓJ WIRTUALNY KONSULTANTPrezentacja Video
System Ekspertowy Macsyma
MACSYMA - skrót od Project MAC SYmbolic MAnipulator - pierwszy rozbudowany system matematyki symbolicznej, napisany w języku Lisp przez Joela Mosesa w 1969 r.