PORTFOLIO     Blog Inguaris  
BOT INGUARIS


INGUARIS - TWÓJ WIRTUALNY KONSULTANTPrezentacja Video
Wycena Bota
Koszty dzielimy na dwa rodzaje:
  1. Koszty wdrożenia Bota
  2. Koszty eksploatacji / utrzymania  Bota

Na koszty wdrożenia wpływ mają następujące elementy:
  • zakres ilościowy wiedzy
  • zakres dostosowania naszego systemu do Państwa systemu informatycznego
  • wykonanie sesji foto/video – studio, fotograf, obróbka graficzna, względnie przygotowanie flash na podstawie video – opcja ta część może zostać wykonana przez dowolną firmę lub nawet we własnym zakresie
  • zakup i integracja z systemem generowania mowy np. IVO ( zalecamy syntezator IVO ze względu na wysoką jakość i stosunkowo przystępną cenę) – postać może mówić po polsku lub po angielsku
  • język wykonania Bota: jeżeli inny niż polski, koszt jest wyższy ze względu na konieczność zatrudnienia na czas realizacji projektu lingwisty.

Na koszty eksploatacji wpływ mają następujące czynniki:
  • poziom SLA a szczególnie czas reakcji na awarię, błędy itp.
  • poziom emitowanych rozmów ( wydajność systemu, odpowiednie łącza w serwerowni itp. )

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wyceną Bota (Wirtualnego Konsultanta) dla własnej organizacji - prosimy o zastanowienie się nad odpowiedzią na powyższe kwestie.